Stagii

Stagiu STIVUITORIST

Banner pagina

Organizăm stagii de pregătire teoretică de 8 ore pentru ocupația de stivuitorist, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”.

Condiții de acces: persoane care deţin autorizaţie eliberată de ISCIR.

Stagiul de instruire se efectuează la expirarea valabilității talonului anexă la autorizația ISCIR (4 ani), în cazul pierderii/deteriorării talonului sau a autorizației (eliberare DUPLICAT).

Documente necesare înscrierii: copie după autorizație, copie CI și/sau documente doveditoare ale autorizării (în cazul solicitării duplicatului).

Stagiile de instruire stivuitorist se desfășoara de mai multe ori pe lună în sala noastră de curs sau în locația clientului la solicitarea acestuia (8 ore de pregatire teoretică).

În urma efectuării stagiului de instruire, talonul ISCIR/duplicatul autorizației va fi eliberat de către IT ISCIR.

Vă recomandăm să vă înscrieți cu cel puțin 1 lună înainte de expirarea valabilității talonului ISCIR.