Stagii

Stagiu MACARAGIU GRUPA E

Banner pagina

Organizăm stagii de pregătire teoretică de 8 ore pentru ocupația de Mașinist pod rulant (autorizat Macargiu grupa E), în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”.

Condiții de acces: persoane care deţin autorizaţie eliberată de ISCIR.

Stagiul de instruire se efectuează la expirarea valabilității talonului anexă la autorizația ISCIR (4 ani), în cazul pierderii/deteriorării talonului sau a autorizației (eliberare DUPLICAT).

Documente necesare înscrierii: copie după autorizație, copie CI și/sau documente doveditoare ale autorizării (în cazul solicitării duplicatului).

Stagiile de instruire Macaragiu grupa E se desfășoara lunar în sala noastră de curs sau în locația clientului la solicitarea acestuia (8 ore de pregatire teoretică).

În urma efectuării stagiului de instruire, talonul ISCIR/duplicatul autorizației va fi eliberat de către IT ISCIR.

Vă recomandăm să vă înscrieți cu cel puțin 1 lună înainte de expirarea valabilității talonului ISCIR.