STAGIU DE INSTRUIRE PERIODICA pentru ocupatia de Stivuitorist, Masinist pod rulant, Operator umplere recipiente GPL

Coform art. 78 din Prescripţia tehnică PT CR 8-2009 se prevede obligativitatea ca personalul de deservire a echipamentelor (stivuitoare, poduri rulante, recipiente GPL) care deţin o autorizaţie cu o vechime de cel mult 4 ani, are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia de stivuitorist/masinist pod rulant/recipiente GPL

Durata de desfasurare a cursurilor de instruire este de 8 ore, pe parcursul a 1 zi sau 2 zile.

Locul de desfasurare al stagiului de instruire este in Timisoara, pe Str. Memorandului nr. 1.

In cazul in care exista in cadrul unei societati un numar mai mare de 10 persoane care necesita prelungirea valabilitatii autorizatiei de stivuitorist/masinist pod rulant, stagiul de instruire in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei de stivuitorist/masinist pod rulant se va desfasura la unitatea respectiva iar tariful/persoana poate fi negociat.