stagii instruire stivuitorist luna mai 2012

In zilele 10, 11 Mai 2012 s-a desfasurat un stagiu de instruire pentru ocupatia de stivuitorist in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiilor.
In zilele 14, 15 Mai 2012 se desfasoara deasemenea stagii de instruire stivuitorist.