stagiu instruire stivuitorist martie 2012

In zilele 19.03, 20.03.2012 s-a desfasurat un nou stagiu de instruire pentru prelungirea valabilitatii autorizatiilor de stivuitorist cu o vechime mai mare de 4 ani.